مادر

مثل تو مادر کجا خواهم به جست*** کی کسی مهرش مثال مهر توست

مهر تو بالاترین مهر هاست***مهر بی منت، تنها مهر توست

عشق تو پاک است  و از سوی خداست***شاید هم دست خدا در دست توست

این همه گلهای زیبا  رنگ رنگ***آیتی از گلشن رخسار توست

آن فروغ و نور در خورشید و ماه  *** بازتاب چهره تابان توست

ما اگر یک عمر زاری کنیم*** قطره ای از رحمت دنیای توست

قطره های اشک از چشمان من***یا ز هجر و یا  که  از دیدار توست

گر چه اولادان خداشان یار بود*** آبروشان از لب حق گوی توست

مهربان مادر ، همه توفیق ما***از دعای خیر و قلب پاک توست


منبع : پیام پیر |مادر
برچسب ها : توست ,مادر